vrijheid

HAPTONOMIE EN HAPTOTHERAPIE

Haptonomie is afgeleid van het Griekse woord hapsis wat staat voor tasten, aanraken, gevoel. Nomos betekent wet of regel, of het geheel van wetmatigheden. Haptotherapie is een toepassingsgebied van haptonomie. Het wordt gebruikt als het mensen ontbreekt aan die liefdevolle, stimulerende omgeving. Haptotherapie is niet klachtgericht maar vooral mens- en ontwikkelingsgericht.

Het blijkt dat ons hele leven bestaat uit aanraken en aangeraakt worden. We hebben een voortdurende verbinding met onze omgeving. Leven is samenleven. Zonder die verbondenheid zouden we zelfs niet weten dat we er zijn, want in en door deze uitwisseling krijgen we een ervaring van bestaan. Als een kind nooit liefdevol aangeraakt en opgenomen wordt, dan kan hij niet de ervaring opdoen dat er van hem gehouden wordt, hij krijgt er geen ‘weet’ van dat hij om van te houden is.

Lees meer…

Hoe vaak?

Hoeveel sessies er nodig zijn is afhankelijk van de hulpvraag. Gemiddeld ga ik uit van 8 tot 10 sessies. In overleg kunnen dit er meer of minder worden.