Wat is voelen?

Je zult heel veel verschillende antwoorden vinden op deze vraag. Er zijn veel woorden die een eenzijdig beeld geven. Als je het woord emotie opzoekt in het woordenboek, geeft deze diverse synoniemen: gevoel, affect, gemoedsaandoening, gemoedsbeweging, gevoelens, sentiment, aandoening.

Om helderheid in de wirwar van woorden te krijgen is het bijzonder prettig om onderscheid te kunnen maken in de verschillende gebieden en lagen. Daarnaast zijn er vele onderscheidingen in de persoonlijkheid die veel meer beschouwend zijn of zichtbaar zijn in het gedrag. Dat zijn analyses die van buitenaf gesteld worden alsof je er geen onderdeel van uit maakt.

Ik wil graag belevingsvelden onderscheiden die van binnenuit beleefd worden. Ik heb als het ware een landkaart gemaakt. Het heeft daarom ook minder effect om dit met je verstand proberen te begrijpen. Het komt in je begripsveld als je de onderverdelingen in je gevoel binnen kunt laten komen.

 

Emoties

Veel therapieën en therapeuten zijn gericht op emoties, op het uiten ervan, het oproepen ervan als methode om blokkades te doorbreken. Emoties zijn sterk lichamelijk verbonden sensaties waarbij de uiting ervan een rol speelt. Het is een lichamelijk beleefde en naar buiten gerichte, op iets of iemand gerichte beweging. Soms kan dit heel licht zijn, irritatie bijvoorbeeld, maar het kan ook heel erg heftig zijn. Mensen kunnen soms heel bang zijn voor deze heftigheid.

 

Gevoelens

Bij gevoelens maak je een naar buiten gerichte beweging en maak je een beweging naar binnen. Er is geen sterke drang om je naar buiten te uiten, maar je ervaart dus vooral de interactie en contact met anderen: Ik voel en reageer op de ander, de ander voelt mijn actie en reageert daarop met zijn gevoelens die ik weer vanuit de naar binnen gerichte beweging voel.

Dit is de interactie tussen mensen, je kunt het voor je zien als een 8, een lemniscaat.

 

Gevoel

Gevoel is een naar binnen gerichte beweging. Het gevoel zit vooral aan de binnenkant, binnen in je. Je kunt je zeker wel bewust zijn van je omgeving maar als gevoelens en emoties tot rust zijn gekomen, ervaar je een staat-van-zijn-gevoel. Enkele omschrijvingen die ik mensen heb horen zeggen zijn: ‘ik heb het gevoel dat het weer stroomt’ of ‘ik voel dat ik leef’. Vaak zijn mensen op zoek naar deze manier van voelen omdat het een ervaring geeft van ‘thuiskomen’, rust, veiligheid, stilte en goedheid. Als mensen deze zelfervaring niet kennen, bijvoorbeeld door druk of drukte of het kwijtraken door traumatische ervaringen, kan zich dat uiten in ruis in de gevoelens en te sterke naar buiten gerichte emoties.

Het wederom voelen van gevoel is helend, herstellend, troostend, verzachtend en versterkend.

 

Vanuit deze staat van voelen wil ik meer verdieping aanbrengen, omdat er vanuit hier een groot assortiment aan zeer subtiele mogelijkheden te ervaren is. Het woorden geven aan deze gebieden is niet altijd makkelijk, simpelweg omdat ze er gewoon niet zijn en omdat woorden ook niet goed kunnen aangeven wat deze subtiliteiten betekenen. Toch heb ik getracht een landkaart te maken van richtingen die je kunt ervaren.

 

Gevoel van Eenheid

Je ervaart je gevoel in je lichaam niet als losse onderdelen maar als één landschap binnen in je gevoelde lichaam. Het hoort allemaal bij elkaar en omdat je je er van bewust wordt dat alles bij elkaar hoort, ervaar je het leven als eenheid. Alles is met elkaar verbonden en hoort bij elkaar. Je kunt zelfs het kleinste detail opmerken, zowel binnen als buiten je met het besef dat het een onderdeel van jezelf is. Deze ervaring maakt dat je boven jezelf kan uitstijgen met een gevoel dat je méér bent dan je lichaam, je denken en je gevoelens.

 

Gevoel van Heelheid

Dit bewustzijn maakt dat je inziet dat alles goed is zoals het is. Er bestaan geen fouten, geen imperfecties want al je fouten en imperfecties dringen overal in door. Ze zijn volledig volmaakt. Je ervaart dat alles verloopt volgens een perfect geregisseerd toneelstuk en dat alles een onderdeel ervan uitmaakt ook al lijken al je vervelende karaktertrekken je in de weg te zitten of trek je telkens dezelfde mensen en situaties aan. Er is niets wat er niet hoort te zijn. Je hoeft daarmee niks te bereiken, niks te veranderen, alles is al heel. Jij bent al heel. Dit kan ook een intens gevoel van dankbaarheid geven. Alle ervaringen zijn bedoeld voor jou om je laten inzien dat je al heel en compleet bent. Je hoeft het alleen maar in te zien.

 

Het wezen

Het wezen kun je zien als de hele verzameling van menselijk voelbare sensaties. Alles wat je als individueel en als mens geïncarneerde aanwezigheid ervaart, is de optelsom van je wezen. Het wezen is belangrijk om bewust van te worden, want vanuit dit bewustzijn kun je overzien dat je in dit leven een menselijke ervaring hebt. Vanuit hier kun je ook ervaren dat je afkomst iets niet-menselijk is. Achter het wezenlijke ligt een veld van energie. Dit veld van energie is de poort naar de ziel.

 

De ziel

De ziel huisvest de blauwdruk van je menselijke individuele leven. Hier zetelt de potentie, de mogelijkheden, alle informatie die je nodig hebt om in dit leven je ervaringen op te kunnen doen die corresponderen met je zielsopdracht. De herkenning van de ziel is alsof er op diep niveau puzzelstukjes op z’n plek vallen. Ineens begrijp je waarom je dit mens bent, met deze ervaringen, omringt met deze mensen. Soms kan dit een glimp zijn, direct herkenbaar als een golf van helderheid die over je heen komt. Je kunt de ziel ook op andere manieren ervaren. Het is dan alsof je binnenste buiten bent. Je menselijk functioneren staat dan even op de achtergrond en het lijkt alsof je in een sfeer van allesomvattend en alwetend een bepaalde ervaring mag opdoen.

 

Het veld van kosmische oneindigheid

De ervaring van de ziel is belangrijk. Meer ervaring op doen in deze sferen maakt dat je jezelf steeds beter als het ware kan lospeuteren van je menselijk voelen en ervaren. Het bewustzijn van de ziel klapt normaal gesproken het leven in. Alle ervaringen, gevoelens, gevoel en emoties worden aangestuurd door de ziel maar de ziel kan ook naar binnen klappen. De ziel kan ook verder naar binnen uitbreiden. Je komt dan in een oneindig veld van bewustzijn. Je ervaart hier alleen nog maar een energetische trilling en deze trilling geeft je in herkenning de informatie die je nodig hebt of die je zelf zoekt.

Je persoonlijke gevoeligheid maakt dat je via gevoel, visueel of auditief informatie tot je krijgt.

Hier is geen aanwezigheid buiten jezelf. Hier is je Zelf alles en altijd. Alles is binnen in je. De mogelijkheden zijn hier oneindig en je kunt ze aanschouwen binnen dit veld van kosmische oneindigheid.

 

Er is echter wel een verschil in de manier waarop je menselijk voelt en waarop je in het veld voelt. Het herkennen van het verschil van intensiteit zit het met name in de training van het subtiele voelen. Hoe subtieler je in staat bent om al je hoeken en verborgen gaten van je wezen en ziel te ontdekken, hoe dieper en ijler je in je kosmische veld van informatie kunt komen. De training zit dan in de motivatie, de aantrekkingskracht en ontdekkingskracht. Elk plafond dat je tegenkomt op je reis is een aanwijzing om je weerstand en je pijn op het betreffende niveau onder ogen te zien, te erkennen, te doorvoelen, los te laten, je over te geven, zodat je zonder angst dieper in je essentie kan keren. Telkens als je dieper in je ware essentie keert, herken je jezelf op dat diepere niveau. Onmiddellijk herken je hetgeen waarmee je je identificeert zich steeds weer opnieuw kan verleggen.

 

Alomvattende essentie

Dit is wat je noemt het totale kosmische bewustzijn. Het maakt niet uit hoe groot het universum ruimtelijk is, je kunt het in je bewustzijn totaal omvatten. Zo groot kun je dus in je kosmische bewustzijn zijn. Daarmee identificeer je jezelf als een aanwezig – in dit universum gebracht – atoom. Het universum is een – in materie en tijd uitgeklapt – fenomeen. Deze ervaring is puur vanuit het innerlijk schouwen, dit is niet gebaseerd op wetenschappelijke informatie. Je aanwezigheid in het veld van de kosmos kan ook vanuit hier aanschouwen. Dat betekent dat je met datzelfde tijd- en ruimteloos bewustzijn uit dat veld van ruimte en tijd kunt stappen. Dit betekent weer, dat je je bestaan van een Zelf en een Ik loslaat en in een niet-gemanifesteerd, een niet-in bestaan en in atoom gebracht fenomeen stapt. Deze ervaring is fenomenaal maar niet te beschrijven omdat een woord het bestaan van iets aangeeft en je hierin je volledige ruimte en tijd bestaan opgeeft. Je bent het dan allemaal niet meer.

 

Volledig inkeren tot de essentie maakt een aantal dingen duidelijk. Vanuit de menselijke ervaring inkeren tot de ziel geeft meteen het inzicht dat we een spiritueel wezen zijn in een menselijke ervaring.

Tegelijk geeft het inkeren van de ziel in het kosmische bewustzijn meteen het inzicht dat we een alomvattend essentie zijn in een kosmische ervaring van materie, ruimte en tijd.

 

© 2016 Ellen Kleingeld